GUÍA DO CULTIVO DO CASTIÑEIRO PARA A PRODUCIÓN DE CASTAÑAResumo:
A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.
Descargar (54 Mb)
Ano publicación: 2014 | DL: C 1627-2014 | Nº páx:: 134